Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

nirvana27666
4866 c462 390
Reposted fromdysiamisia dysiamisia
nirvana27666
4130 c973 390
Reposted fromregcord regcord viairmelin irmelin
nirvana27666
2240 0788 390
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin

May 03 2017

nirvana27666
5414 2528 390
Reposted frompulperybka pulperybka viachaffinch22 chaffinch22

May 02 2017

nirvana27666
5785 9774 390
Łódź, ul.Piramowicza
nirvana27666

April 27 2017

0745 f23f 390
Reposted fromh3x h3x viawaitingfortheguide waitingfortheguide

April 24 2017

nirvana27666
Iconic photo from Woodstock Festival.
Reposted fromtimquadrat timquadrat vianoisetales noisetales

April 21 2017

3513 ce1f 390
Reposted fromhenna henna
nirvana27666
0018 6bcd 390
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viamiodzio- miodzio-

April 17 2017

nirvana27666

April 15 2017

nirvana27666
6836 7365 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaunicorn792 unicorn792
nirvana27666

April 05 2017

nirvana27666
2046 76fb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viateberlash teberlash

April 04 2017

3334 b217 390
Reposted fromNanutka Nanutka vialanforme lanforme

March 30 2017

nirvana27666
The most marvellously-sounding English words:

agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance- żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
nirvana27666
6003 4bbb 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viairmelin irmelin

March 10 2017

7054 d289 390
Reposted fromBennyLuc BennyLuc viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl