Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

nirvana27666
6836 7365 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaunicorn792 unicorn792
nirvana27666

April 05 2017

nirvana27666
2046 76fb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viateberlash teberlash

April 04 2017

3334 b217 390
Reposted fromNanutka Nanutka vialanforme lanforme

March 30 2017

nirvana27666
The most marvellously-sounding English words:

agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacricity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance- żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
nirvana27666
6003 4bbb 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viairmelin irmelin

March 10 2017

7054 d289 390
Reposted fromBennyLuc BennyLuc viairmelin irmelin
5335 8ec5 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
nirvana27666
1217 f3bd 390
Reposted fromMountainGirl MountainGirl vianoisetales noisetales

March 09 2017

nirvana27666
1362 947e 390
8115 8ba6 390
Reposted fromidiod idiod vianoisetales noisetales
nirvana27666
nirvana27666

March 05 2017

nirvana27666
0710 66b9 390

discovereternity:

Forget me not

Reposted frombloodstainedmelody bloodstainedmelody viamrrru mrrru

March 03 2017

nirvana27666
3245 e759 390
Reposted fromanewryzm anewryzm viathelittleprince thelittleprince

March 01 2017

nirvana27666
6978 ef4a 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl